LỄ TỔNG KẾT ĐẢNG TRƯỜNG MẦM NON HẦU THÀO

 

LỄ TỔNG KẾT ĐẢNG TRƯỜNG MẦM NON HẦU THÀO

Hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2020, đảng bộ xã Mường Hoa, chi bộ 10 trường mầm non Hầu Thào tổ chức sinh hoạt chi bộ  thời gian vào 13h30 phút tại  phòng hội đồng nhà trường thôn Bản Pho, thành phần tham gia gồm đồng chí Lý A Dế phó bí thư đảng bộ xã Mường Hoa và 11 đồng chí tham gia, đồng chí vắng mặt gồm 02 đồng chí. Trong buổi sinh hoạt đồng chí Ngô Thị Văn chủ trì mời đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga phó bí thư chi bộ mầm non Hầu Thào đọc kết quả đánh giá thực hiện năm học 2019- 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021

               Hình ảnh đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga đọc báo cáo sơ kết

Tiếp theo đồng chí Ngô Thị Văn bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường đọc bản báo cáo đã đạt được trong năm học 2019 - 2020 và phương hướng để thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Hình ảnh đồng chí Ngô Thị Văn đọc bản báo cáo năm học 2019 -2020 và phương hướng thực hiện năm học 2020- 2021

Và không thể thiếu sự quan tâm của đảng bộ xã Mường Hoa đồng chí Lý A Dế phó bí thư đảng bộ xã Mường Hoa có ý kiến nhận xét những thành tích của chi bộ 10 trường mầm non Hầu Thào đã đạt được trong năm học và những tồn tại cần khác phục trong năm học tiếp theo đồng chí đã nêu ra được thành tích mà nhà trường làm được và những biện pháp khắc phục trong năm học mới. Đồng chí nhận xét chi tiết về những mảng các thành viên trong chi bộ thực hiện tốt và những công việc mới để thực hiện tốt trong năm học 2020 -2021

   Hình ảnh đồng chí Lý A Dế phó bí thư đảng bộ xã Mường Hoa phát biểu ý kiến

Và cuối cùng kết thúc buổi tổng kết đồng chí Ngô Thị Văn phát biểu ý kiến về những gì đồng chí phó bí thư xã Mường Hoa nhận xét và tiếp tục cùng các đồng chí đảng viên trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đảng bộ xã đưa ra và tích cực sự tham gia góp ý những việc mà đảng bộ chưa thực hiện được và phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong công tác thực hiện nhiệm vụ mà đảng và chính quyền địa phương phát động.